První virtuální konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Všechna videa jsou přihlášeným účastníkům přístupná do 09. 06. 2021
5. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info
Požární bezpečnost staveb 2020
23.9.2020 / Veletrh For Arch, PVA Letňany
Nové hodnocení energetické náročnosti budov
NZEB, ENB, novela 406/200 Sb. a souvisejících vyhlášek
4.12.2019 / Masarykova kolej, ČVUT, Praha, Praha 6 - Dejvice
Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi
Správa a provoz nemovitostí,
facility management v praxi
11.-13.10. + 18.-19.10.2021

Portály TZB-info a ESTAV.cz pravidelně organizují odborné konference, semináře, školení a doprovodné programy odborných veletrhů.

Portál TZB-info je oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov. Zabývá se přednostně stavebními obory souvisejícími s budovami a hospodařením s energiemi v budovách. Každodenně přináší aktuální informace o dění v těchto oborech. TZB-info je na seznamu recenzovaných periodik. Portál je určen pro profesionály a širokou odbornou veřejnost.

Portál ESTAV.cz poskytuje každodenní zpravodajství z oblasti stavebnictví. Dává rady a tipy jak se orientovat na stavebním trhu v materiálech a firmách, nabízí informace o ucelených řešeních pro stavby, rekonstrukce a modernizace bydlení. Sleduje aktuální trendy v oblasti designu, architektury i techniky. Přináší na český internet zahraniční trendy a inspirace. Určen je pro širokou stavební a laickou veřejnost.

Konference "Požární bezpečnost staveb 2020"23.09.2020 / Veletrh ForArch, PVA Letňany - Kongresový sál, vstupní hala 2

V rámci veletrhu For Arch 2020 se uskuteční již pátý ročník konference Požární bezpečnost staveb. Zaměřen bude zejména na současné stavitelství. Představí novinky v požárním větrání chráněných únikových cest, které plynou ze sjednocení požadavků na výrobní a nevýrobní objekty. Téma bude podpořeno simulacemi větrání v modelových situacích.

Jako každý rok i letos navštívíme významnou realizaci. Tentokrát to bude přístavba největší multifunkční arény v ČR – O2 Universum v Praze. Přednáška bude zaměřena na požárně bezpečnostní řešení stavby.

Další bloky a přednášky se budou týkat připravované kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti, podle které budou stavby posuzovány při výkonu státního požárního dozoru a podle které budou stanoveny požadavky na odbornost zpracovatelů požárněbezpečnostních řešení těchto staveb. Navážeme také na téma požární bezpečnosti ETICS, které zaznělo v minulých ročnících. Věnovat se budeme zkušenostem z realizací a zkoušení ETICS podle aktuálních požadavků.

Posluchači se také seznámí s průběhem a výsledky reálné zkoušky požáru skladu pneumatik a s výsledky simulace evakuace osob v ochraně prioritních měkkých cílů.

V minulých ročnících měli posluchači možnost vyslechnout výjimečné přednášky např. o nejvyšší dřevostavbě světa v norském Bergenu, požární bezpečnosti a odolnosti obnoveného Světového obchodního centra, o rekonstrukcích divadel od architekta Davida Vávry, o obnově vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách, o požární bezpečnosti větraných fasádních systémů a ETICS a další prezentace expertů z Generálního ředitelství HZS ČR, Národního památkového ústavu, vysokoškolských pracovišť, soudních znalců a zástupců samospráv.

Více informací o konferenci
Požární bezpečnost staveb

Konference "Rekonstrukce a provoz bytových domů"11.11.2020 / Masarykova kolej, ČVUT, Praha, Praha 6 - Dejvice

Hlavní témata konference vznikají nejen na základě dotazů a diskusí z minulého ročníku a z diskusí čtenářů na TZB-info, ale pro bytové domy se blíží důležitá změna v dotační podpoře.

V roce 2021 přechází administrace dotací z IROP z MMR pod MŽP, kde na jaře bude podpora bytových domů zahrnuta do nástupnického programu NZÚ. Cílem MŽP je kontinuálně dotační titul převzít, aby nevznikla mezera v přijímání přihlášek a realizací dotací. Není důvod nic razantně měnit, přesto se počítá se změnami, které jsou nyní ve fázi úvah, nicméně v listopadu budou již prodiskutovány v rámci programu a diskuse na ně určitě dojde.

V rámci nástupnického programu NZÚ může být jednodušší administrativa a flexibilnější pravidla než strukturální fondy. Je otázka bonusů, které zná NZÚ a IROP je nemohl využít, například bonusů k určitým materiálům apod. MŽP chce podpořit více komplexní projekty, možnost kombinace energetických úspor a hospodaření s dešťovou vodou, aby se to nemuselo dělat ve dvou programech a žadatel měl jednu přihlášku. Chce také razantně vstoupit do projektové přípravy, protože určitou bariérou pro některé žadatele je to, že nemají vstupní kapitál na projektovou přípravu. To je podpora na menší studie a energetické bilance jako vstupní hodnocení, zda ten objekt je vůbec vhodný na rekonstrukci, zda je to realizovatelné vzhledem k podporovaným opatřením. MŽP tuto cestu vidí jako užitečnou, nemuselo by se to vázat na podmínku další dotace, byla by to nezávislá podpora směrem ke klientům. Uvažuje se o podpoře dofinancování. Podpora na velice nízký úrok by umožnila dělat opatření najednou. Je prostor i pro elektromobilitu, tj. dobíjecí infrastrukturu. Je tu několik možností, jak NZÚ zatraktivnit a jak ji dál přiblížit lidem.

Vzhledem k zaměření dotační podpory komplexního řešení rekonstrukcí bytových domů i my obsah listopadové konference zaměříme na propojení systému TZB a stavařiny vedoucím k úsporám energií, udržitelnosti a lepšímu komfortu bydlení s efektivní dotační podporou pro bytové domy. Pravidelně se účastní cca 200 osob.

Více informací o konferenci
Provoz bytových domů

Školení "Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi"říjen 2021 / Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Intenzivní 5denní (3+2 dny) vzdělávací seminář je zaměřen na technické, ekonomické a energetické aspekty správy nemovitostí. Účastníci obdrží Certifikát managera správy a provozu nemovitostí, který vydává TZB-info společně s IFMA CZ.

Na kurzu přednáší výhradně odborníci z praxe. V předchozích kurzech účastníci velmi kvitovali, že přednášející v oboru pracují a jejich aktuální zkušenosti jsou součástí přednášek. Zároveň tak mohou účastníkům erudovaně poradit v diskusi. Přednášená témata jsou v souladu s platnou českou legislativou i evropským standardem EN 15221 "Facility management".

Více informací o školení
Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

Konference "Nové hodnocení energetické náročnosti budov"středa 4. prosince 2019 / Masarykova kolej, ČVUT, Praha, Praha 6 - Dejvice

TZB-info dlouhodobě sleduje vývoj energetické legislativy, první konference na toto téma se konala 2008 k nové legislativě energetického hodnocení budov, platné od ledna 2009. Ve sledování problematiky jsme dále pokračovali, nyní již druhým rokem běží také tematický informační projekt NZEB. Na portálu jsou vzorové příklady, tematické studie a celá řada článků s odkazy na platné zákony a prováděcí předpisy.

Pro rok 2020 nás čekají novinky v hodnocení energetické náročnosti a vnitřního prostředí budov v kontextu nové evropské směrnice. Tato oblast je podmíněna novelou zákona 406/2000 Sb. a jejich prováděcích vyhlášek.

Novelizované předpisy jsou již v takovém stavu rozpracování a schvalovacím procesu, že lze očekávat jejich přejetí do konce roku. Změny významně ovlivní činnost energetických specialistů a budou mít zcela jistě významný vliv na stavebnictví. Týká se to zákona o hospodaření energií, hodnocení energetické náročnosti budov, činnosti energetických specialistů, auditorů, kontrol kotlů a klimatizací aj. Pro praxi bude důležité to, že dle vyjádření zástupce pracovní komise dojde k upřesnění definic, které mají v současnosti dvojí výklad.

Cílovou skupinou je stavební veřejnost, odborníci, stavaři, energetičtí specialisté a auditoři. Přednášet budou legislativci, zástupci státní správy a připravujeme také rozbor skutečných dopadů na projektování a stavební praxi. Vzhledem k tomu, že tak ucelený soubor informací je unikátně jen na TZB-info, těší se po celou dobu mimořádnému zájmu odborné veřejnosti.

Více informací o konferenci
Nové hodnocení energetické náročnosti budov