Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

Intenzivní 5denní (3+2 dny) vzdělávací seminář TZB-info

DATUM KONÁNÍ (první část)

14.-16.10.2024, od 9:00 do 17:00


DATUM KONÁNÍ (druhá část)

21.-22.10.2024, od 9:00 do 17:00

MÍSTO KONÁNÍ

Vzdělávací a informační centrum Floret

Květnové nám. 391, Průhonice


Přihláška na seminář

Úvod:

Na kurzu přednáší výhradně odborníci z praxe. V předchozích kurzech účastníci velmi kvitovali, že přednášející v oboru pracují a jejich aktuální zkušenosti jsou součástí přednášek. Zároveň tak mohou účastníkům erudovaně poradit v diskusi. Přednášená témata jsou v souladu s platnou českou legislativou i evropským standardem ISO 41001 Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k užívání a ČSN EN 15221 Facility management, část 3 – 7.

Školení pro facility managery pořádáme od roku 2013 a pravidelně byla naplněna vždy více než měsíc před konáním. Ale nejvíce nás těší výborné hodnocení účastníků. Velký zájem o školení a spokojenost účastníků s praktickými informacemi k provozu technologií nás přesvědčily, že má smysl v projektu pokračovat. V každém běhu je vždy první část s nezbytnou základní orientací v problematice a druhá část, kterou měníme podle aktuální situace a reakcí účastníků posledního běhu. Jako příklad lze uvést přednášku na téma bezpečnost práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, která byla do výukového programu zařazena v loňském roce jako informační a nyní rozšiřujeme její prostor, abychom reagovali na požadavky účastníků, kdy je uvedená problematika pro ně ve správě klíčová a chtějí se detailně seznámit se zákonem č. 250/2021 Sb. a provádějícími předpisy. V každém kurzu jsou proto zařazeny nějaké nové přednášky. Tyto přednášky mohou za výrazně sníženou cenu absolvovat absolventi předchozích školení.Pro školení v roce 2024 připravujeme následující témata:

Seznam témat je v tuto chvíli orientační, program bude dále upřesněn. Máte-li zájem o nějakou jinou konkrétní problematiku, ozvěte se, pokusíme se téma zařadit do programu. Součástí školení je i zajímavá exkurze a samozřejmostí je vždy prostor pro diskusi s přednášejícím i mezi účastníky.

 1. část - Základní orientace v problematice:
  • Základy facility managementu (standardizace dle ISO 41001 a ČSN EN 15221), definice a terminologie
  • Nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku
  • Nastavení FM procesů a indikátorů měření kvality služeb (KPI) včetně jejich vyhodnocení
  • Ochrana měkkých cílů z pohledu facility managementu
 2. část - Když facility manager navrhuje úspory:
  • Průkaz energetické náročnosti budovy - co obsahuje, k čemu vlastně je, kdo a kdy jej musí mít?
  • Práce s daty pro pasport objektů
  • Kontroly kotlů jako nástroj k úsporám a povinné kontroly
  • Vnitřní prostředí, větrání, kontroly klimatizace jako cesta ke zdraví zaměstnanců a povinné kontroly
  • Význam certifikace budov pro FM
 3. část: Když facility manager hlídá provoz:
  • Legislativa v oblasti BOZP a PO - novinky v oblasti BOZP
  • Zákon č. 250/2021 Sb. - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
  • Povinnosti z legislativy ohledně osob se sníženou schopností pohybu a orientace

Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Topinfo s.r.o., číslo účtu 27-6676670247/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, pracovní materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného. Přihlášený může poslat náhradníka. Vydání certifikátu na jméno je podmíněno absolvováním testů v průběhu kurzu.

Přijetí přihlášek

Potvrzení o přihlášení Vám zašleme po přijetí platby. Před konáním semináře obdrží všichni přihlášení e-mailem podrobné organizační informace.

Cestovné

Hradí vysílající organizace.

Pořadatel

Nabízíme Vám hodnocení účastníků vzdělávacího semináře:

David Popelka, Facility Manager / ModusLink Czech Republic s.r.o.
Co se týče samotného hodnocení semináře, je v podstatě jednoduché a docela překvapivé. Popravdě předčil očekávání. Samotní lektoři jsou dle mého na velice vysoké úrovni a přesně to i odráží kvalitu celého semináře. Pojmout komplexně napříč celou škálu Facility Managementu, je věc těžká a složitá, nikterak nemožná a to jste právě dokázali Vy, na tomto posledním semináři. Mnozí samozřejmě mohou namítnout a mít výhrady k informacím pro ně méně zajímavým, avšak nemohou rozhodně namítnout, že by bylo něco více či méně opomenuto. Ono shrnout do 5 dnů vše podstatné pro každého, to prostě není v silách sebe lepších mentorů, ale dle mého názoru to ani není možné vstřebat námi. Pro mě byl seminář určitě přínosem, jednak z důvodu získání nových informací na poli Facility, tak hlavně z důvodu toho, že jsem získal představu, kdo jakým způsobem řídí a dělá svoji práci ohledně Facility. Facility se dá dělat, nebo řídit mnohým způsobem, směrů je hodně a to jestli to děláme správně, nebo špatně, si jednoduše můžeme ověřit u Vás, což se povedlo.

Jakub Solařík, Project Manager / Compactive, s.r.o.
Chtěl bych poděkovat za dobře zpracovaný 5ti denní seminář na téma „Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi“, především paní Gütterové za perfektní organizaci všech školících dnů. Seminář probíhal v příjemném prostředí hotelu Aquapalace. Vybrané přednášky jsou zpracovány na výborné úrovni s kvalifikovanými přednášejícími. Oceňuji návštěvu zázemí Aquapalace, kde bylo možné zhlédnout, jak to vypadá za oponou tohoto zábavného centra.

Tomáš Procházka, Facility management / Apleona HSG s.r.o.
Jako účastník školení „Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi“ mohu školení doporučit pro začínající FM manažery. Tato vědní disciplína stále expanduje a roste. Z hlediska vývoje nových technologií, nových způsobů ukládání a sdílení dat a v neposlední řadě, množství zákonů a vyhlášek, které je potřeba při správě FM obsáhnout je toto školení ideální start pro obsáhnutí velkého množství okruhů, které FM zahrnuje. Školení nabízí účast odborných lektorů, kteří povětšinou nejsou pouze školitelé, ale i praktikující kapacity v oboru, součástí školení je i velmi přehledně zpracovaná prezentace jednotlivých okruhů. Můžeme se zde setkat s nevýhodou, že školení je koncipované pro FM manažery všeobecně, což znamená, že není cíleno přímo na zástupce vlastníka, nebo dodavatele služeb a toto školení, není pro FM techniky, zajímající se o konkrétní specifikace zařízení, resp. odborný vhled do problému z hlediska servisu strojů apod. Je zaměřeno především na správné znění zákonů, správné postupy v administrativě i při samotné správě budov a nabytí nových informací o aktuálních trendech v oboru, zároveň se můžete expertů zeptat na konkrétní problém.
Výhodu školení, ale to celkově jakékoliv události, která je spojena s FM, konferencemi atd. spatřuji v zájmu o obor, jako takový, získávání nových kontaktů a chuti se dále vzdělávat, což je jeden z nejzásadnějších rysů naší doby. Školení doporučuji.

Zdeněk Nováček / HiLASE Centre, Institute of Physics ASCR, v.v.i.
Školení bylo skvěle zorganizováno na místě s dobrou dostupností. Tématicky vhodně zvoleno a předneseno kvalifikovanými lektory. Já bych uvítal i více detailní techniky.

Aleš Kratochvíl, Vedoucí oddělení technické správy/Oddělení Logistiky / Penny Market s.r.o.
Po mé zkušenosti na dubnovém semináři „Facility manager a poplachové systémy“ jsem se na tento seminář těšil. Měl jsem obavu, že seminář je zaměřen spíše pro odběratele služeb. V průběhu přednášek se mé obavy rozplynuly a získal jsem nové informace a jiný pohled na daná témata. Váš přistup jako organizátora a průvodce školením je příkladná. S tématy jsem byl spokojen. Občerstvení bylo dobré včetně kvality a množství. Přeji mnoho úspěchů v další činnosti a doufám, že se budu moci účastnit Vašich dalších seminářů.