Nové hodnocení energetické náročnosti budov
NZEB, ENB, novela 406/200 Sb. a souvisejících vyhlášek
4.12.2019 / Masarykova kolej, ČVUT, Praha, Praha 6 - Dejvice
4. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info
Požární bezpečnost staveb 2019
18.9.2019 / Veletrh For Arch, PVA Letňany
3. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
13.11.2019 / Masarykova kolej, ČVUT, Praha, Praha 6 - Dejvice
Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi
Správa a provoz nemovitostí,
facility management v praxi
23. - 25.3. + 30. - 31.3. 2020 / Aquapalace Hotel Prague, Čestlice
12. - 14.10. + 19. - 20.10. 2020 / Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Portály TZB-info a ESTAV.cz pravidelně organizují odborné konference, semináře, školení a doprovodné programy odborných veletrhů.

Portál TZB-info je oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov. Zabývá se přednostně stavebními obory souvisejícími s budovami a hospodařením s energiemi v budovách. Každodenně přináší aktuální informace o dění v těchto oborech. TZB-info je na seznamu recenzovaných periodik. Portál je určen pro profesionály a širokou odbornou veřejnost.

Portál ESTAV.cz poskytuje každodenní zpravodajství z oblasti stavebnictví. Dává rady a tipy jak se orientovat na stavebním trhu v materiálech a firmách, nabízí informace o ucelených řešeních pro stavby, rekonstrukce a modernizace bydlení. Sleduje aktuální trendy v oblasti designu, architektury i techniky. Přináší na český internet zahraniční trendy a inspirace. Určen je pro širokou stavební a laickou veřejnost.

Konference "Požární bezpečnost staveb"18.09.2019 / Veletrh ForArch, PVA Letňany - Kongresový sál, vstupní hala 2

Čtvrtý ročník konference Požární bezpečnost staveb naváže na předchozí úspěšné ročníky. Tentokrát se zaměříme mimo jiné na tuzemské realizace významných staveb, rekonstrukce a obnovy památek i novostavby. Hlavní důraz bude samozřejmě kladen na řešení jejich požární bezpečnosti.

Již nyní můžeme potvrdit, že na konferenci zazní téma obnovy vyhořelé památky Libušín na Poustevnách, jejíž autorem je architektonické studio Masák & Partner. Stavba bude dokončena v létě letošního roku. Její otevření se plánuje na říjen 2019.

Zazní i další přednášky autorů staveb, expertů z oborových organizací, Hasičského záchranného sboru ČR, vysokých škol a dodavatelů požárně-technických řešení.

V minulých ročnících měli posluchači možnost vyslechnout výjimečné přednášky např. o nejvyšší dřevostavbě světa v norském Bergenu, požární bezpečnosti obnoveného Světového obchodního centra, o rekonstrukcích divadel od architekta Davida Vávry, o požární bezpečnosti větraných fasádních systémů a ETICS a další prezentace expertů z Generálního ředitelství HZS ČR, Národního památkového ústavu, vysokoškolských pracovišť, soudních znalců a zástupců samospráv.

Více informací o konferenci
Požární bezpečnost staveb

Konference "Rekonstrukce a provoz bytových domů"13.11.2019 / Masarykova kolej, ČVUT, Praha, Praha 6 - Dejvice

Zavedení pojmu budova s téměř nulovou spotřebou energie vzbudilo zájem, odpor i očekávání odborníků i široké veřejnosti. Při zachování stávajícího vývojového trendu lze očekávat, že budova s téměř nulovou spotřebou energie bude mít oproti současné běžné budově kvalitnější obálku, dobře regulovatelné vytápění, větrání i osvětlení a bude zásobována částečně z obnovitelných zdrojů energie, byť to ze současného nastavení nemusí pro všechny budovy obecně platit.

Větší změny dokončených budov mají dle současně platných předpisů mírnější požadavky. Jak ale řešit přístup pro stávající bytové domy, pokud chceme docílit splnění požadavků nZEB? Je to technicky možné? Jaká je finanční náročnost?

Více informací o konferenci
Provoz bytových domů

Školení "Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi"březen a říjen 2020 / Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Intenzivní 5denní (3+2 dny) vzdělávací seminář je zaměřen na technické, ekonomické a energetické aspekty správy nemovitostí. Účastníci obdrží Certifikát managera správy a provozu nemovitostí, který vydává TZB-info společně s IFMA CZ.

Na kurzu přednáší výhradně odborníci z praxe. V předchozích kurzech účastníci velmi kvitovali, že přednášející v oboru pracují a jejich aktuální zkušenosti jsou součástí přednášek. Zároveň tak mohou účastníkům erudovaně poradit v diskusi. Přednášená témata jsou v souladu s platnou českou legislativou i evropským standardem EN 15221 "Facility management".

Více informací o školení
Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

Konference "Nové hodnocení energetické náročnosti budov"středa 4. prosince 2019 / Masarykova kolej, ČVUT, Praha, Praha 6 - Dejvice

TZB-info dlouhodobě sleduje vývoj energetické legislativy, první konference na toto téma se konala 2008 k nové legislativě energetického hodnocení budov, platné od ledna 2009. Ve sledování problematiky jsme dále pokračovali, nyní již druhým rokem běží také tematický informační projekt NZEB. Na portálu jsou vzorové příklady, tematické studie a celá řada článků s odkazy na platné zákony a prováděcí předpisy.

Pro rok 2020 nás čekají novinky v hodnocení energetické náročnosti a vnitřního prostředí budov v kontextu nové evropské směrnice. Tato oblast je podmíněna novelou zákona 406/2000 Sb. a jejich prováděcích vyhlášek.

Novelizované předpisy jsou již v takovém stavu rozpracování a schvalovacím procesu, že lze očekávat jejich přejetí do konce roku. Změny významně ovlivní činnost energetických specialistů a budou mít zcela jistě významný vliv na stavebnictví. Týká se to zákona o hospodaření energií, hodnocení energetické náročnosti budov, činnosti energetických specialistů, auditorů, kontrol kotlů a klimatizací aj. Pro praxi bude důležité to, že dle vyjádření zástupce pracovní komise dojde k upřesnění definic, které mají v současnosti dvojí výklad.

Cílovou skupinou je stavební veřejnost, odborníci, stavaři, energetičtí specialisté a auditoři. Přednášet budou legislativci, zástupci státní správy a připravujeme také rozbor skutečných dopadů na projektování a stavební praxi. Vzhledem k tomu, že tak ucelený soubor informací je unikátně jen na TZB-info, těší se po celou dobu mimořádnému zájmu odborné veřejnosti.

Více informací o konferenci
Nové hodnocení energetické náročnosti budov