8. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
31.10.2024 / Masarykova kolej ČVUT, Praha 6
9. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info, ve spolupráci s PKPO – Profesní komorou požární ochrany
Požární bezpečnost staveb
19.9.2024 / Kongresový sál, PVA EXPO Praha
8. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info
Energetická náročnost budov
28.11.2024 / Masarykova kolej ČVUT, Praha 6
Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi
Správa a provoz nemovitostí,
facility management v praxi
14.-16.10. + 21.-22.10.2024
Konference stavebních portálů TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv
Kroky k udržitelnému stavebnictví
12. 4. 2024 / Kongresový sál, PVA EXPO Praha

Portály TZB-info a ESTAV.cz pravidelně organizují odborné konference, semináře, školení a doprovodné programy odborných veletrhů.

Portál TZB-info je oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov. Zabývá se přednostně stavebními obory souvisejícími s budovami a hospodařením s energiemi v budovách. Každodenně přináší aktuální informace o dění v těchto oborech. TZB-info je na seznamu recenzovaných periodik. Portál je určen pro profesionály a širokou odbornou veřejnost.

Portál ESTAV.cz poskytuje každodenní zpravodajství z oblasti stavebnictví. Dává rady a tipy jak se orientovat na stavebním trhu v materiálech a firmách, nabízí informace o ucelených řešeních pro stavby, rekonstrukce a modernizace bydlení. Sleduje aktuální trendy v oblasti designu, architektury i techniky. Přináší na český internet zahraniční trendy a inspirace. Určen je pro širokou stavební a laickou veřejnost.

Konference "Požární bezpečnost staveb"19.9.2024 / Kongresový sál, PVA EXPO Praha

Každý ročník je připravován tak, aby užitečné a zajímavé informace v programu nalezli nejen hasiči, ale také stavební odborníci, architekti a specialisté technických zařízení budov. Tradicí jsou přednášky autorů významných staveb u nás i v zahraničí o řešení bezpečnosti v kontextu celkového návrhu a realizace jejich projektu. Odborní komentátoři prezentují aktuality a zajímavosti ze stavební praxe, legislativy a zkušebnictví. Na konferenci mají své slovo nejlepší experti z oboru, členové vedení Hasičského záchranného sboru, akademičtí pracovníci, specializovaní inženýři, projektoví manažeři developerů a architektonických kanceláří. Posluchači mají neopakovatelnou příležitost načerpat objektivní a aktuální technické informace z oboru Požární bezpečnost staveb.

Více informací o konferenci
Požární bezpečnost staveb

Konference "Rekonstrukce a provoz bytových domů"31. 10. 2024 / Masarykova kolej ČVUT, Praha

Revitalizace bytového domu dnes znamená především snižování energetické náročnosti, ale instalaci fotovoltaiky, zavádění dálkových odečtů nebo rekonstrukci kotelen. Na otázky okolo údržby a správy bytových domů odpovídají odborníci na konferenci Rekonstrukce a provoz bytových domů. Konference je platformou pro výměnu znalostí a zkušeností, které pomáhají zvýšit úspory a komfort pro obyvatele bytových domů. Vstupte do světa, kde se v domech šetří, dobře bydlí a vše je podle platných požadavků.

Více informací o konferenci
Provoz bytových domů

Školení "Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi"říjen 2024 / Vzdělávací a informační centrum Floret, Průhonice

Intenzivní 5denní (3+2 dny) vzdělávací seminář je zaměřen na technické, ekonomické a energetické aspekty správy nemovitostí. Účastníci obdrží Certifikát managera správy a provozu nemovitostí, který vydává TZB-info společně s IFMA CZ.

Na kurzu přednáší výhradně odborníci z praxe. V předchozích kurzech účastníci velmi kvitovali, že přednášející v oboru pracují a jejich aktuální zkušenosti jsou součástí přednášek. Zároveň tak mohou účastníkům erudovaně poradit v diskusi. Přednášená témata jsou v souladu s platnou českou legislativou i evropským standardem ISO 41001 Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k užívání. A ČSN EN 15221 Facility management, část 3 – 7.

Více informací o školení
Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

Konference "Energetická náročnost budov"28. 11. 2024 / Masarykova kolej ČVUT, Praha

Cílem konference je diskuse ke každodenní praxi energetického specialisty v procesu jednání s investory a zpracovateli projektové dokumentace. Posouzení energetické náročnosti budovy je dnes poměrně složitý výpočtový postup a efektivní a konstruktivní spolupráce pracovního týmu zpracovávající projektovou dokumentaci v různých stupních dle stavební legislativy je velmi důležitá. Jde nám o vysvětlení principů hodnocení, kriteriálních požadavků, členění budovy, typického užívání a konečné klasifikace budovy. Údaj klasifikační třídy primární energie z neobnovitelných zdrojů není v současné době dostatečně komunikován a vysvětlen. Považujeme za nutné tuto situaci změnit a podílet se na dostatečné osvětě.

Více informací o konferenci
Energetická náročnost budov

Konference "Kroky k udržitelnému stavebnictví"12. 4. 2024 / Kongresový sál, PVA EXPO Praha

Společná konference redakcí portálů TZB-info, ESTAV.cz a televize estav.tv, zodpovědných firem a všech, kterým záleží na tom, kde žijeme. Na programu bude diskuse k digitálnímu stavebnímu řízení a BIM modelingu, projektu MMR ČR. Cílem systému je efektivně propojovat data o územním plánování a infrastruktuře s informacemi o stavbách a řízeních. ESG představuje dopady firem na životní prostředí, společnost a způsob řízení firmy, bude tématem druhého bloku přednášek. Trendem současného stavebnictví je trvale udržitelný rozvoj, důležité jsou použité suroviny se sníženým vlivem na životní prostředí i rizika při likvidaci stavby. Certifikované budovy jsou konkurenční výhodou pro developery a investory, jejich nájem je vyšší a provozní náklady nižší. Na konferenci budou k vidění také recyklované materiály pro stavebnictví a architekturu.

Více informací o konferenci
Energetická náročnost budov