Kroky k udržitelnému stavebnictví

Konference stavebních portálů TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv

DATUM KONÁNÍ

12. dubna 2024

9:30–15:00 hod

MÍSTO KONÁNÍ

Kongresový sál, PVA EXPO Praha

Vstupní hala III, Beranových 667, Praha – Letňany

Přihláška na konferenci
Program konference

Společná konference redakcí portálů TZB-info, ESTAV.cz a televize estav.tv, zodpovědných firem a všech, kterým záleží na tom, kde žijeme – nese název Kroky k udržitelnému stavebnictví a proběhne v rámci veletrhů FOR INTERIOR, DESIGN SHAKER a FOR GARDEN 2024, které představují nejrozsáhlejší a nejkomplexnější událost v oblasti bydlení a zahrady v České republice.

Program konference je určen pro projektanty, investory, developery, výrobce stavebních materiálů a technologií, zástupce státní správy povolování staveb a architekty. Přednášet budou odborníci z oblasti práva, certifikace firem, certifikace výrobků, zástupci firem a MMR ČR.

Konference má 4 bloky:

1. Digitální stavební řízení a BIM modeling

Díky digitalizaci stavebního řízení bude moci stavebník podat namísto desítek žádostí jen jeden návrh prostřednictvím intuitivního formuláře. Stavební úřady budou mít pohromadě všechny úkony, které jsou dnes roztříštěné v přípravné fázi, územním rozhodování a stavebním řízení. Stavebník, projektanti i ostatní účastníci budou mít okamžitý přehled o tom, v jaké fázi se řízení nachází. Elektronický správní spis bude obsahovat kompletní dokumentaci stavby. Její správa bude navíc možná ve standardizovaných formátech pdf, dwg a BIM. Systém bude efektivně propojovat data o územním plánování a infrastruktuře s informacemi o stavbách a řízeních. Tolik MMR ČR. Přijďte diskutovat a zjistit v jaké fází je tento projekt.

2. ESG – kritéria, výhody, požadavky a důsledky pro firmy, nefinanční reporting a LCA Life-Cycle Assessment

K tématu: LCA Life-Cycle Assessment posuzuje životní cyklus od výroby produktu po zpracování jeho odpadu. Má pevně danou strukturu a provádí se dle mezinárodních standardů ISO 14040. Jaké jsou dopady do výroby stavebních materiálů?

ESG slouží k posuzování nefinanční výkonnosti firem. Data ESG jsou kritéria, dle kterých se posuzují společensky a ekologicky odpovědní investoři. Jaký vliv má hodnocení na firmu?
Na první pohled se ESG reporting týká pouze velkých firem, v praxi se ale sbírání dat dotkne mnohem širší skupiny subjektů. Velké firmy totiž mnoho údajů vykazují i za takzvaný hodnotový řetězec. Jde zde například o údaje o uhlíkové stopě budovy, ve které sídlí, nebo o další data z dodavatelsko-odběratelského řetězce.

3. Certifikace budov v udržitelném stavebnictví

Za budovy s pozitivním vlivem na zdraví a produktivitu je trh ochoten doplatit. I v hodnocení BREEAM a LEED, o které nové administrativní budovy hodně stojí, se dlouhodobě klientům doporučuje cílit na body a kredity z kategorií IEQ (Indoor Environment Quality) a Health and Wellbeing, protože ty jsou pro klienty nejatraktivnější a mají největší vliv na hodnotu nemovitosti.
Zdá se, že Wellbeing trend má vzhledem ke svému ekonomickému vlivu dokonce větší potenciál než environmentální udržitelnost.

4. Stavební materiály, výrobky a řešení pro budování udržitelných staveb

Prezentace příkladů z praxe – udržitelné, ekologické a šetrné stavební materiály a technologie pro novostavby i rekonstrukce. Návrhy konstrukcí a vhodné materiálové skladby respektující principy trvale udržitelné výstavby.


Výstavní prostor pro představení zajímavých recyklovaných materiálů pro stavebnictví a architekturu:

Zapojte všechny své smysly a poslechněte si o zajímavých materiálech, vezměte je do ruky, prohlédněte si je, inspirujte se.

Vložné posluchačů je určeno na podporu projektu Ježíšek pro zvířata Českého svazu ochránců přírody.

Ježíšek pro zvířata je vánoční kampaň na podporu zraněných volně žijících zvířat, která potřebují pomoc a péči záchranných stanic. Průměrně přijmou záchranné stanice okolo 30 000 zvířat ročně a každý rok se počet přijatých zvířat zvyšuje. Většinu z nich se daří vracet zpět do volné přírody.

Organizační garant: Ing. Hana Marková, tel.: +420 733 785 891, e-mail: hana.markova@topinfo.czZáštitaAkce se koná pod záštitou místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše


Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka

Hlavní partneřiNa konferenci se dále prezentují firmy: MEA Water Management s.r.o.

Světový lídr v moderním a udržitelném stavebnictví Saint-Gobain navrhuje, vyrábí a distribuuje materiály a služby pro stavebnictví a průmysl. Jeho komplexní řešení pro renovaci veřejných a soukromých budov, lehké konstrukce a dekarbonizaci stavebnictví a průmyslu jsou vyvíjena v rámci soustavného inovačního procesu a poskytují udržitelnost a výkonnost. Závazek Skupiny se řídí jejím posláním „MAKING THE WORLD A BETTER HOME“.
MEA WATER MANAGEMENT – komplexní hospodaření s dešťovou vodou

Od akumulace, přes retenci, čištění až po návrh opětovného využívání vody. Projekční tým MEA pomáhá investorům, projektantům, architektům s individuálním navržením systému pro hospodaření s dešťovou vodou, hydraulickými propočty pro požadovaný výkon a s návrhem produktů pro zajištění udržitelného fungování.
CIUR a jeho motto příroda, technologie a odpovědnost napovídá o firmě vše podstatné. Používáme přírodní recyklovaný materiál, kterým je celulózové vlákno. Snažíme se ve všech ohledech chovat ekologicky a hospodárně. Strojně zpracováváme druhotnou surovinu a třídíme ji dle vlastních potřeb. Z této druhotné suroviny jsme vyvinuli technologie, podle kterých vyrábíme cennější a ve většině případů užitečnější produkty, než jakými byly před recyklací.
Cihla je přírodní a ekologický stavební materiál. Cihla jako stavební materiál se používá již více než 6 tisíc let. Důkazem dlouhé životnosti cihlových staveb jsou zachovalé budovy v centrech našich měst postavené snad v každém architektonickém slohu. Rodinné domy se navrhují na životnost cca 100 let. Správně navržený a kvalitně zhotovený cihlový dům má životnost mnohem více než 100 let, přičemž nároky na údržby během předpokládané životnosti jsou minimální.

Mediální partneři

Pořadatel