Energetická náročnost budov

7. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info

DATUM KONÁNÍ

Čtvrtek 30. listopadu 2023

8:30 - 16:00 hod

MÍSTO KONÁNÍ

Masarykova kolej ČVUT

Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice


Přihláška na konferenci

Cílem konference je diskuse ke každodenní praxi energetického specialisty v procesu jednání s investory a zpracovateli projektové dokumentace. Posouzení energetické náročnosti budovy je dnes poměrně složitý výpočtový postup a efektivní a konstruktivní spolupráce pracovního týmu zpracovávající projektovou dokumentaci v různých stupních dle stavební legislativy je velmi důležitá. Jde nám o vysvětlení principů hodnocení, kriteriálních požadavků, členění budovy, typického užívání a konečné klasifikace budovy. Údaj klasifikační třídy primární energie z neobnovitelných zdrojů není v současné době dostatečně komunikován a vysvětlen. Považujeme za nutné tuto situaci změnit a podílet se na dostatečné osvětě.

Určitě bude důležité zrekapitulovat dopad nových pravidel na zpracování PENB od ledna 2023. Zachováme i tradici, že konference bude aktuálně reagovat na aktuální nové požadavky. Ty již tradičně budou komentovat přímo tvůrci nové legislativy a odborníci z praxe. Panelová diskuse bude prostorem na dotazy z praxe.

Mimo jiné jsou k diskusi otázky jako např. Jaký je minimální rozsah projektové dokumentace pro konečné zpracování PENB? Kdy sdílet rozpracovanost dokumentu a s profesemi probrat okrajové podmínky, za kterých jsou splněny kriteriální požadavky energetické náročnosti budovy? Vliv jednotlivých technologií na PENB. Jaké jsou kriteriální požadavky a co znamenají? Kdy je prostor na optimalizaci? Jaký detail návrhu konkrétního řešení a technologie je minimum a co je optimální? Jsou doporučená opatření pro investora závazná? Kdy je v procesu výstavby nutné PENB aktualizovat?

Cílová skupina je projektant, architekt, energetický specialista a auditor, technik, státní správa povolování staveb, majitelé a provozovatelé objektů.

Akce bude přihlášena do celoživotního vzdělávání ČKAIT, ČKA a ENEX.

Podívejte se na videoreportáž z konference Energetická náročnost budov 2022

Garant konference: Ing. Renata Straková | Organizační garant: Ing. Hana Marková, tel.: +420 733 785 891, e-mail: hana.markova@topinfo.cz

Program konference
Program 7. ročníku konference Energetická náročnost budov 2023 aktuálně připravujeme. Součástí budou opět panelové diskuse a odpovědi na dotazy posluchačů, za účasti hlavních partnerů.Hlavní partneřiMediální partneřiPořadatel

Z minulých ročníků – reportáž z konference Energetická náročnost budov 2022

Vybrané zaznamenané přednášky, které zazněly v minulých ročnících, si můžete poslechnout níže.
Novinky v programu Energie 2023
Exkurze po energeticky a uhlíkově pozitivní budově školy
Princip výpočtu energetické náročnosti budov s hodinovým krokem
Datová základna pro hodinový krok a úpravy typických profilů

Související články: