Energetická náročnost budov

5. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info

DATUM KONÁNÍ

Středa 1. prosince 2021

od 9:00 do 16:00 hod.
ZÁZNAM KONFERENCE K DISPOZICI

MÍSTO KONÁNÍ

Masarykova kolej, ČVUT

Praha, Praha 6 - Dejvice


Konference Energetická náročnost budov 2021 je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem, a do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKA, vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.
Vzdělávací akce byla schválena SEI bodovým ohodnocením 2 body.

Přihláška ke sledování záznamu
Program konference

TZB-info dlouhodobě sleduje vývoj energetické legislativy, první konference na toto téma se konala v roce 2008 k nové legislativě energetického hodnocení budov, platné od ledna 2009. Ve sledování problematiky jsme dále pokračovali, nyní již druhým rokem běží také tematický informační projekt NZEB. Na portálu jsou vzorové příklady, tematické studie a celá řada článků s odkazy na platné zákony a prováděcí předpisy.

Témata konference:

  • Požadavky na rekonstrukce staveb a požadavky na nové stavby po 1.1.2022.
  • Jak kombinovat technologie?
  • Jak kombinovat stavební řešení a technologie?
  • Dotační výše konkrétních opatření.

Garanti konference: Ing. Renata Straková, Ing. Petr Bohuslávek | Organizační garant: Adéla Bystřická, tel.: 233 081 147, 739 063 668, e-mail: adela.bystricka@topinfo.czPARTNEŘI 2021

Na konferenci se dále prezentují firmy:

Pořadatel

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Profesní komora požární ochrany
Praktický rádce pro SVJ
BOZP profi
Svaz moderní energetiky