Nové hodnocení energetické náročnosti budov (ENB) 2020

budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Nová legislativa, nové postupy, nové grafické vyjádření a požadavky

DATUM KONÁNÍ

Středa 4. prosince 2019

od 09:00 do 17:30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ

Masarykova kolej, ČVUT

Praha, Praha 6 - Dejvice


Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.
Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKA. Vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.

Přihláška na konferenci
Program konference

TZB-info dlouhodobě sleduje vývoj energetické legislativy, první konference na toto téma se konala v roce 2008 k nové legislativě energetického hodnocení budov, platné od ledna 2009. Ve sledování problematiky jsme dále pokračovali, nyní již druhým rokem běží také tematický informační projekt NZEB. Na portálu jsou vzorové příklady, tematické studie a celá řada článků s odkazy na platné zákony a prováděcí předpisy.

Pro rok 2020 nás čekají novinky v hodnocení energetické náročnosti a vnitřního prostředí budov v kontextu nové evropské směrnice. Tato oblast je podmíněna novelou zákona 406/2000 Sb. a jejich prováděcích vyhlášek.

Novelizované předpisy jsou již v takovém stavu rozpracování a schvalovacím procesu, že lze očekávat jejich přijetí do konce roku. Změny významně ovlivní činnost energetických specialistů a budou mít zcela jistě významný vliv na stavebnictví. Týká se to zákona o hospodaření energií, hodnocení energetické náročnosti budov, činnosti energetických specialistů, auditorů, kontrol kotlů a klimatizací aj. Pro praxi bude důležité to, že dle vyjádření zástupce pracovní komise dojde k upřesnění definic, které mají v současnosti dvojí výklad.

Přednášet budou legislativci, zástupci státní správy , odborníci z pracovních skupin, které se na novele prováděcích předpisů podíleli a zástupci dodavatelé softwarů  na trhu. Cílem je, aby si každý účastník odnesl  na základě dostupných informací sumarizaci  těch nejpodstatnějších dopadů na projektování a stavební praxi.

Vzhledem k tomu, že tak ucelený soubor informací je unikátně jen na TZB-info, těší se po celou dobu mimořádnému zájmu odborné veřejnosti.

Garanti konference: Ing. Renata Straková, Ing. Petr Bohuslávek | Organizační garant: Adéla Bystřická, tel.: 233 081 147, 739 063 668, e-mail: adela.bystricka@topinfo.cz

Pořadatel

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Profesní komora požární ochrany
Praktický rádce pro SVJ
BOZP profi