Konference
Požární bezpečnost staveb 2019

4. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info

DATUM KONÁNÍ

Středa 18. září 2019

od 9:00 do 15:30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ

Veletrh For Arch, PVA Letňany

Kongresový sál, vstupní hala 2

Z minulých ročníků

Zkušenosti v požární bezpečnosti by se měly odrazit v úpravách požárních předpisů
Konference Požární bezpečnost staveb 2017 byla jedním z vrcholů veletrhu FOR ARCH

Hlavní témata:

  • Zajištění požární bezpečnosti rekonstruovaných památkových budov
  • Příčiny a okolnosti vzniku požárů památek
  • Specifika zásahů hasičského záchranného sboru v památkách
  • Kodex požární bezpečnosti v České republice
  • Analýza a vývoj předpisů pro požární bezpečnost dřevostaveb

Pro koho:

  • Hasiči a specialisté požární ochrany
  • Stavební inženýři, projektanti, stavební firmy
  • Architekti a specialisté památkové ochrany
  • Výrobci a dodavatelé stavebních materiálů a technologií, asociace výrobců
  • Studenti, veřejnost se zájmem o dřevostavby, památky a bezpečnost
Přihláška na konferenci
Program konference

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Čtvrtý ročník konference Požární bezpečnost staveb naváže na předchozí úspěšné ročníky. Tentokrát se zaměříme mimo jiné na tuzemské realizace významných staveb, rekonstrukce a obnovy památek i novostavby. Hlavní důraz bude samozřejmě kladen na řešení jejich požární bezpečnosti.

Na konferenci zazní přednášky o požárněbezpečnostním řešení zrekonstruované historické budovy Národního muzea v Praze a obnovené chaty Libušín na Pustevnách, která vyhořela v roce 2014. Zrekonstruovaná novorenesanční budova Národního muzea v Praze architekta Josefa Schulze byla otevřena 28. října 2018 v den 100. výročí vzniku Československa. Autorem generální rekonstrukce, která probíhala sedm let, je Ing. arch. Zdeněk Žilka. Přednáška podrobně popíše rekonstrukci Národního muzea v Praze z hlediska podmínek požární bezpečnosti. Součástí přednášky bude video z průběhu koordinačních funkčních zkoušek.

Chata Libušín je dílem slovenského architekta Dušana Jurkoviče a stojí na Pustevnách v obci Prostřední Bečva. V roce 2016 začala kompletní obnova památky po požáru v roce 2014. Autorem projektu je architektonický ateliér Masák & Partner. Přednáška se bude zabývat obnovou Libušína z památkového a architektonického hlediska, které je však požadavky na požární bezpečnost zásadně ovlivněno. Přednášet bude autor obnovy Libušína architekt Jakub Masák.

Tématem konference Požární bezpečnost staveb bude i vývoj požárního kodexu v ČR a jeho současná podoba. Diskutovat budeme možnosti jeho zjednodušení v oblasti projektování staveb s ohledem na nové poznatky v oboru stavebnictví. Podrobněji zazní návrhy nového přístupu k navrhování dřevostaveb z hlediska požáru a zkušenosti ze Slovenska, kde již ke změně dochází.

Zazní přednášky autorů staveb, expertů z oborových organizací, Hasičského záchranného sboru ČR, vysokých škol a dodavatelů požárně-technických řešení. Diskutovat budeme o aktuálním stavu požárního kodexu v České republice, o bezpečnosti a zásazích HZS na památkově chráněných objektech a o dalších tématech.

V minulých ročnících měli posluchači možnost vyslechnout výjimečné přednášky např. o nejvyšší dřevostavbě světa v norském Bergenu, požární bezpečnosti obnoveného Světového obchodního centra, o rekonstrukcích divadel od architekta Davida Vávry, o požární bezpečnosti větraných fasádních systémů a ETICS a další prezentace expertů z Generálního ředitelství HZS ČR, Národního památkového ústavu, vysokoškolských pracovišť, soudních znalců a zástupců samospráv.

Garanti konference: Ing. Petr Bohuslávek, Michal Randa | Organizační garant: Ing. Hana Marková, tel.: 233 081 106, 733 785 891, e-mail: hana.markova@topinfo.cz

GENERÁLNÍ PARTNEŘI KONFERENCE 2019


HLAVNÍ PARTNEŘI

Knauf

Pořadatel

Mediální partneři