Konference
Požární bezpečnost staveb 2019

4. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info

DATUM KONÁNÍ

Středa 18. září 2019

od 9:00 do 15:30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ

Veletrh For Arch, PVA Letňany

Kongresový sál, vstupní hala 2

Z minulých ročníků

Zkušenosti v požární bezpečnosti by se měly odrazit v úpravách požárních předpisů
Konference Požární bezpečnost staveb 2017 byla jedním z vrcholů veletrhu FOR ARCH
Přihláška na konferenci
Program konference

Čtvrtý ročník konference Požární bezpečnost staveb naváže na předchozí úspěšné ročníky. Tentokrát se zaměříme mimo jiné na tuzemské realizace významných staveb, rekonstrukce a obnovy památek i novostavby. Hlavní důraz bude samozřejmě kladen na řešení jejich požární bezpečnosti.

Již nyní můžeme potvrdit, že na konferenci zazní téma obnovy vyhořelé památky Libušín na Pustevnách, jejíž autorem je architektonické studio Masák & Partner. Stavba bude dokončena v létě letošního roku. Její otevření se plánuje na říjen 2019.

Zazní i další přednášky autorů staveb, expertů z oborových organizací, Hasičského záchranného sboru ČR, vysokých škol a dodavatelů požárně-technických řešení.

V minulých ročnících měli posluchači možnost vyslechnout výjimečné přednášky např. o nejvyšší dřevostavbě světa v norském Bergenu, požární bezpečnosti obnoveného Světového obchodního centra, o rekonstrukcích divadel od architekta Davida Vávry, o požární bezpečnosti větraných fasádních systémů a ETICS a další prezentace expertů z Generálního ředitelství HZS ČR, Národního památkového ústavu, vysokoškolských pracovišť, soudních znalců a zástupců samospráv.

Garanti konference: Ing. Petr Bohuslávek, Michal Randa | Organizační garant: Ing. Hana Marková, tel.: 233 081 106, 733 785 891, e-mail: hana.markova@topinfo.cz

GENERÁLNÍ PARTNEŘI KONFERENCE 2019


Pořadatel

Mediální partneři