Požární bezpečnost staveb

8. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info
ve spolupráci s PKPO – Profesní komorou požární ochrany

DATUM KONÁNÍ

Čtvrtek 21. září 2023

9:00 - 16:00 hod

MÍSTO KONÁNÍ

Kongresový sál, PVA EXPO Praha

Vstupní hala III, Beranových 667, Praha - Letňany

Přihláška na konferenci

Konferenci Požární bezpečnost staveb pořádá portál TZB-info ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany. Každý ročník je připravován tak, aby užitečné a zajímavé informace v programu nalezli nejen hasiči, ale také stavební odborníci, architekti a specialisté technických zařízení budov. Tradicí jsou přednášky autorů významných staveb u nás i v zahraničí o řešení bezpečnosti v kontextu celkového návrhu a realizace jejich projektu. Odborní komentátoři prezentují aktuality a zajímavosti ze stavební praxe, legislativy a zkušebnictví. Na konferenci mají své slovo zástupci Hasičského záchranného sboru, akademičtí pracovníci, projekční ateliéry a experti ze stavební praxe. Na dotazy k jednotlivým tématům konference přednášející odpovídají v několika panelových diskusích. Další podrobnosti a analýzy zaznívají díky interakci mezi jednotlivými přednášejícími, posluchači konference a moderátory.

Cílovou skupinou jsou hasiči, stavaři, projektanti, architekti, specialisté technologií, facility manažeři i další odborníci a zástupci bezpečnostních agentur. Akce bude přihlášena do celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

Podívejte se na videoreportáž z konference Požární bezpečnost staveb 2022

Garant konference: Ing. Petr Bohuslávek | Organizační garant: Ing. Hana Marková, tel.: +420 733 785 891, e-mail: hana.markova@topinfo.cz

Program konference
Program 8. ročníku konference Požární bezpečnost staveb 2023 aktuálně připravujeme. Součástí budou opět panelové diskuse a odpovědi na dotazy posluchačů, za účasti hlavních partnerů.

Záštita

Pořadatel

Z minulých ročníků

Vybrané zaznamenané přednášky, které zazněly v minulých ročnících, si můžete poslechnout v pořadu Požární bezpečnost staveb na estav.tv

Zkušenosti v požární bezpečnosti by se měly odrazit v úpravách požárních předpisů
Konference Požární bezpečnost staveb 2017 byla jedním z vrcholů veletrhu FOR ARCH
Obnova Libušína slovy architekta Jakuba Masáka
Požární větrání CHÚC a zákon o požární ochraně na konferenci Požární bezpečnost staveb 2020

Související články: