Konference
Požární bezpečnost staveb 2018

3. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info

DATUM KONÁNÍ

Čtvrtek 20. září 2018

od 10:30 do 16:30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ

Veletrh For Arch, PVA Letňany

Kongresový sál, vstupní hala 2

Hlavní témata:

  • Analýzy příčin požárů a jejich rozšíření
  • Požární bezpečnost výškových staveb
  • Fasády bytových domů z hlediska požární bezpečnosti
  • Zateplování z hlediska požární bezpečnosti
  • Požární prevence v bytových domech

Pro koho:

  • Hasiči a specialisté požární ochrany
  • Stavební inženýři, projektanti, stavební firmy
  • Správci bytových domů, SVJ a bytová družstva
  • Výrobci a dodavatelé stavebních materiálů a technologií, asociace výrobců
  • Studenti, veřejnost se zájmem o výškové stavby, bezpečnost a zateplování
Přihláška na konferenci
Program konference

Účast na konferenci potvrdil Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, autor souboru článků o původním a obnoveném Světovém obchodním centru v New Yorku. Přednáška se bude zabývat analýzou stavebně-technických příčin zhroucení budov Světového obchodního centra a zejména pak unikátní moderní konstrukcí nových věží, zejména 1WTC, a to se zaměřením na bezpečnost statickou a požární.

Účast na konferenci rovněž potvrdil Ing. Marek Pokorný, Ph.D., z Fakulty stavební ČVUT v Praze s analýzou závěrečné zprávy příčin požáru Grenfell Tower v Londýně, jeho prudkého rozšíření a tragických následků. Přednáška bude rovněž obsahovat pohled do českých předpisů a českého navrhování větraných fasád, lehkých obvodových plášťů a kontaktního zateplení z hlediska požární bezpečnosti.

Další přednášejícím, který potvrdil svou účast, je Ing. Ladislav Valeš, soudní znalec v oboru stavebnictví. Jeho přednáška bude obsahovat české případy požárů v bytových domech se zaměřením na chování zateplovacích systémů ETICS při požáru. Bude analyzován vliv požáru na chování ETICS, a naopak vliv skladby ETICS na šíření požáru po fasádě.

Úřad městské části Praha 11 jako jeden z úřadů, zařazených do systému výkonu samostatné působnosti a výkonu přenesené působnosti v hlavním městě Praze má též svoji nezastupitelnou roli při přípravě na mimořádné události, krizové situace i jejich následné řešení či likvidaci. S jakými specifiky musí na svém území bojovat městské části v rámci požární bezpečnosti a jak mohou být nápomocni hasičům HZS hl. m. Prahy v rámci zajištění a řešení mimořádných událostí spojených s požáry výškových budov, zahořením panelových domů či zajištění ochrany všech zde bydlících nájemníků? Na příkladu dobré praxe bude z pohledu zástupce oddělení krizového řízení prezentována jedna z mnoha částí bezpečnostní mozaiky sídlištního konceptu osmdesátitisícového Jižního Města největšího sídliště v ČR. Přednášet budou Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS., Ing. Martin Podjukl, MV ČR, HZS ČR, Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., Profesní komora požární ochrany.

Konference Požární bezpečnost staveb 2018 je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 1 bodem.

Garanti konference: Ing. Petr Bohuslávek, Michal Randa | Organizační garant:Ing. Hana Marková, tel.: 233 081 106, 733 785 891, e-mail: hana.markova@topinfo.cz

Pořadatel

Záštita

Mediální partneři