7. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
1.11.2023 / Masarykova kolej ČVUT, Praha 6
8. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info, ve spolupráci s PKPO – Profesní komorou požární ochrany
Požární bezpečnost staveb
21.9.2023 / Kongresový sál, PVA EXPO Praha
7. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info
Energetická náročnost budov
30.11.2023 / Masarykova kolej ČVUT, Praha 6
Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi
Správa a provoz nemovitostí,
facility management v praxi
16.-18.10. + 23.-24.10.2023

Portály TZB-info a ESTAV.cz pravidelně organizují odborné konference, semináře, školení a doprovodné programy odborných veletrhů.

Portál TZB-info je oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov. Zabývá se přednostně stavebními obory souvisejícími s budovami a hospodařením s energiemi v budovách. Každodenně přináší aktuální informace o dění v těchto oborech. TZB-info je na seznamu recenzovaných periodik. Portál je určen pro profesionály a širokou odbornou veřejnost.

Portál ESTAV.cz poskytuje každodenní zpravodajství z oblasti stavebnictví. Dává rady a tipy jak se orientovat na stavebním trhu v materiálech a firmách, nabízí informace o ucelených řešeních pro stavby, rekonstrukce a modernizace bydlení. Sleduje aktuální trendy v oblasti designu, architektury i techniky. Přináší na český internet zahraniční trendy a inspirace. Určen je pro širokou stavební a laickou veřejnost.

Konference "Požární bezpečnost staveb 2022"21.09.2022 / Městská knihovna v Praze, Velký sál, Mariánské náměstí 1, Praha 1, ve spolupráci s PKPO – Profesní komorou požární ochrany

Připravujeme přednášky o významných realizacích, důležitých novinkách v navrhování staveb z hlediska požární bezpečnosti. Přednášet budou významní hosté z oboru stavebnictví a požární bezpečnosti, experti z akademické sféry a členové vedení hasičského záchranného sboru ČR.

Více informací o konferenci
Požární bezpečnost staveb

Konference "Rekonstrukce a provoz bytových domů"1.11.2023 / Masarykova kolej, ČVUT, Praha, Praha 6 - Dejvice

Zveme vás, čtenáře portálu TZB-info, zástupce SVJ, bytových družstev, členy samospráv a projektanty na konferenci TZB-info Rekonstrukce a provoz bytových domů 2023. Se změnami dotací pro bytové domy zrekapitulujeme, co přesně se dotuje a za jakých podmínek.

Více informací o konferenci
Provoz bytových domů

Školení "Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi"říjen 2023 / Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Intenzivní 5denní (3+2 dny) vzdělávací seminář je zaměřen na technické, ekonomické a energetické aspekty správy nemovitostí. Účastníci obdrží Certifikát managera správy a provozu nemovitostí, který vydává TZB-info společně s IFMA CZ.

Na kurzu přednáší výhradně odborníci z praxe. V předchozích kurzech účastníci velmi kvitovali, že přednášející v oboru pracují a jejich aktuální zkušenosti jsou součástí přednášek. Zároveň tak mohou účastníkům erudovaně poradit v diskusi. Přednášená témata jsou v souladu s platnou českou legislativou i evropským standardem EN 15221 "Facility management".

Více informací o školení
Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

Konference "Energetická náročnost budov"30. listopadu 2023 / Masarykova kolej, ČVUT, Praha, Praha 6 - Dejvice

Cílem konference je diskuse ke každodenní praxi energetického specialisty v procesu jednání s investory a zpracovateli projektové dokumentace. Posouzení energetické náročnosti budovy je dnes poměrně složitý výpočtový postup a efektivní a konstruktivní spolupráce pracovního týmu zpracovávající projektovou dokumentaci v různých stupních dle stavební legislativy je velmi důležitá. Jde nám o vysvětlení principů hodnocení, kriteriálních požadavků, členění budovy, typického užívání a konečné klasifikace budovy. Údaj klasifikační třídy primární energie z neobnovitelných zdrojů není v současné době dostatečně komunikován a vysvětlen. Považujeme za nutné tuto situaci změnit a podílet se na dostatečné osvětě.

Více informací o konferenci
Energetická náročnost budov