Program konference

I. BLOK

8:30 - 9:00
Registrace účastníků
9:00 - 9:15
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., TZB-info a ESTAV.cz, Ředitelka internetových portálů TZB-info a ESTAV.cz
Zahájení konference a úvod
9:15 - 10:45
Ing. Jakub Hrbek, SFŽP, Ředitel sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu
Nové nastavení dotací programu Nová zelená úsporám
9:45 - 10:15
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., vedoucí Ústavu techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Možnosti účinného větrání moderních bytových domů
10:15 - 10:45
Ing. Michal Pejšek, Stavební spořitelna České spořitelny, Útvar externí prodej, Tým financování právnických osob
Poskytování úvěrů bytovým domům
10:45 - 11:15
Ing. Renata Straková, TZB-info a Entech Group, Energetický specialista, Správní rada Asociace energetických auditorů a specialistů
Příklady rekonstrukcí bytových domů v režimu nových podmínek NZÚ
11:15 - 11:55
Panelová diskuse k I. bloku za účasti přednášejících a hostů. Prostor pro vaše dotazy.
Moderuje Ing. Petr Bohuslávek
11:55 - 12:25
Přestávka

II. BLOK

12:25 - 12:55
Ing. Michal Čejka, Šance pro budovy, Specialista na energetiku budov
Kam směřují bytové domy v horizontu 15 let
12:55 - 13:25
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., TZÚS 1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika
Nové požadavky na bytové domy z hlediska akustiky
13:25 - 13:55
Tomáš Vele, TEP Jablonec, Jednatel společnosti
Ceny tepla a plynu letí vzhůru. Jak zvolit kotelnu a co udělat, abyste ušetřili?
13:55 - 14:05
Přestávka
14:05 - 14:35
Mgr. Jiří Zilvar, TZB-info Vedoucí redaktor oborů Energetika a Obnovitelná energie na TZB-info
Jak velkou plochu vaší střechy můžete využít pro fotovoltaiku?
14:35 - 15:05
Mgr. Anna Francová, Frank Bold advokáti, Partnerka a advokátka ve Frank Bold Advokáti, specialistka na stavební a energetické právo
Jak vyhovět legislativě a nájemníkům s požadavkem na nabíjení elektromobilů v bytových domech?
15:05 - 16:00
Panelová diskuse k II. bloku za účasti přednášejících a hostů. Prostor pro vaše dotazy.
Moderuje Ing. Petr Bohuslávek
16:00
Závěr konference

Redakce si vyhrazuje právo na změny v přednáškách a časech.