Program konference

Na tématech pro konferenci a publikaci s TZB-info spolupracují například: Ing. Alena Horáková, Ing. Karel Mrázek, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Renata Straková, Ing. Jakub Vrána, Ph.D., doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, Ing. Bořivoj Šourek, doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., Ing. Karel Dvořáček, Doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Zdeněk Zikán a další vynikající odborníci s bohatou praxí.
Součástí programu budou krátké diskusní vstupy s příklady konkrétních řešení.

Těšíme se na viděnou.
Ing. Renata Straková, odborný garant konference

8:00 – 8:30
PREZENCE
8:45 – 8:55
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Zahájení, informace o vkládání dotazů
8:55 – 9:00
Ing. Renata Straková
Úvodní slovo o konferenci
9:00 – 9:20
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Jaké změny lze očekávat ve vazbě na evropskou směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD 3)
9:20 – 9:40
Ing. Alena Horáková
Specifikace opatření u stavebních konstrukcí BD pro dosažení úrovně NZEB včetně měrných nákladů
9:40 – 10:00
Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
Uplatnění solární energie pro přípravu TV v příkladech
10:00 – 10:15
Ing. Jiří Kalina
Zkušenosti s dodávkami solárních systémů pro BD
10:15 - 11:00
Panelová diskuse autorů předchozích přednášek a zástupců společností ENBRA (Josef Beránek), REMS (Dipl. Ing. Mojmír Böhm) a NICOLL (Ing. Jiří Janich). Odpovědi na dotazy posluchačů.
11:00 - 11:30
PŘESTÁVKA
11:30 - 11:50
Ing. Renata Straková
Proces odpojení od SZTE (CZT) aneb sdílení zkušeností
11:50 – 12:05
Tomáš Vele
Ekonomické vyhodnocení provozu vlastní kotelny
12:05 – 12:20
Ing. David Samek, ista
Měření provozní účinnosti plynových kotelen
12:20 – 12:40
Ing. Zdeněk Zikán
Případové studie - Příklady realizace řízeného větrání s rekuperací
12:40 – 13:00
Ing. Martin Kotěra - SFŽP
SFŽP aktuální program pro bytové domy - zaměřeno na komplexní řešení s větráním
13:00 – 13:20
doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal
Případová studie - Řešení mikrobiologických rizik při výrobě TV
13.20 – 14:10
Panelová diskuse autorů předchozích přednášek a zástupců společností FV - PLAST a.s. (Ing. David Behner), STIEBEL ELTRON (Ing. David Šafránek), ZEHNDER (Roman Šubrt) a DANFOSS (Milan Langer). Odpovědi na dotazy posluchačů.
14:10 – 14:40
PŘESTÁVKA
14:40 – 15:00
Ing. Karel Dvořáček
Elektrické rozvody a umělé osvětlení
15:00 – 15:20
Ing. Alena Horáková
Stanovení výše plateb do fondu oprav pro BD (metodika a příklady)
15:20 – 15:40
Ing. Břetislav Klíma
Financování projektu rekonstrukce bytového domu
15:40 – 15:55
Panelová diskuse autorů předchozích přednášek. Odpovědi na dotazy posluchačů.
15:55 – 16:00
Ing. Renata Straková
Závěr

Časy přednášek jsou orientační. Redakce TZB-info si vyhrazuje právo na změnu programu.

Pordobný popis

Zahájení, informace o vkládání dotazů

Ing. Renata Straková
K této konferenci je vydána unikátní 2 dílná publikace, kde se tým autorů pokusil na konkrétních příkladech a zpracovaných případových studiích přinést odpovědi na otázku, jak změnit stávající bytové domy, chceme-li docílit splnění NZEB, zda, jak a za kolik je to technicky možné. Větší změny dokončených budov mají dle současně platných předpisů mírnější požadavky, dosažení standardů pro NZEB zajistí vlastníkům zhodnocení jejich majetku a konkurenceschopnost s novými budovami na trhu s nemovitostmi.

Jaké změny lze očekávat ve vazbě na evropskou směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD 3)

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Vyšla v pořadí již 3. směrnice o energetické náročnosti budov a její požadavky mají být do české legislativy promítnuty do 10. března 2020. Změny ve směrnici reagují na realitu, na technický pokrok a možnosti budov vybavených tzv. smart technologiemi, elektromobilitu aj.

Uplatnění solární energie pro přípravu TV v příkladech

Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
Příklady a posouzení reálných instalací na bytových domech.

Zkušenosti s dodávkami solárních systémů pro BD

Ing. Jiří Kalina
Přednáška je průvodcem dodávkou solárního systému a v doporučení je např. zpracovat studii využitelnosti solární soustavy, zjistit možnosti dotací, financování a ceny za administraci žádosti o dotaci (NZÚ nebo IROP), projednat záměr se stavebním úřadem, zpracovat projektovou dokumentaci a dle ní posoudit nabídky a pro realizaci zajistit TDI.

PANELOVÁ DISKUSE autorů předchozích přednášek a zástupců společností ENBRA, REMS a NICOLL

ENBRA nabízí vodoměry, měřiče tepla a průtoku, indikátory topných nákladů, kotle, ohřívače vody, solární systémy i tepelná čerpadla a to celé ve formě kompletního zákaznického servisu od výběru, nákupu a správy, kde se kromě přetápění či nedotápění uživatelé domu mohou setkat i s hlučností některých topných těles. Vyregulování, instalace regulátorů a TRV a jejich nastavení je ideální provádět v topné sezóně, kdy je soustava v provozu. ENBRA nabízí vyškolené pracovníky disponující potřebnou technikou.


Firma REMS nabízí skvělé nářadí pro instalatéry, topenáře, plynaře. Uživatelé ocení brilantní záznamy z těžko dostupných míst z mobilní, příruční kamery s bezdrátovou technikou. REMS CamScope slouží pro nízkonákladovou inspekci a analýzu poškození dutin, šachet, potrubí apod., ale i například výkonný, vysoce účinný odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro vysoušení a odvlhčení prostorů. Dnes bychom se ale zastavili u REMS Solar-Push, zařízení, které umí plnit, proplachovat a odvzdušňovat během jednoho pracovního kroku. Ideální pro solární zařízení, zemní tepelná čerpadla a systémy podlahového topení. Při výměně kotle mají výrobci v montážních návodech upozornění na vyčištění soustavy jako ochranu proti zanesení výměníku. Při nedodržení je pak otázka záruky na výměník, jeho vyčištění nebo dokonce výměna.


Nicoll Česká republika, s.r.o. je již tradičním dodavatelem výrobků pro vnitřní instalace a sanitu, hospodaření s dešťovou vodou a venkovní odvodnění a dodává na trh také elektrotvarovky FRIALEN a tvarovky na tupo pro vodovodní, plynovodní a kanalizační sítě a průmyslové potrubní rozvody. Řada domů má předstěnové instalační prvky WC, nosné konstrukce pro montáž závěsných klozetů, kde součástí nosné konstrukce je integrovaná splachovací nádržka, která je po instalaci prvku umístěna ve stěně, instalační příčce nebo předstěně.                     V posledních letech se také stále častěji u domů objevují jejich podzemní nádrže na dešťovou vodu.

Proces odpojení od SZTE (CZT) aneb sdílení zkušeností

Ing. Renata Straková
Příklady ověřených postupů.

Ekonomické vyhodnocení provozu vlastní kotelny

Tomáš Vele

Měření provozní účinnosti plynových kotelen

Ing. David Samek
Monitorování provozní účinnosti zdroje a účinnosti teplé vody. Proč monitorovat teplou vodu? Lze využít stávající měřiče tepla? S jakou úsporou lze počítat? Příklady z praxe.

Případové studie - Příklady realizace řízeného větrání s rekuperací

Ing. Zdeněk Zikán
V publikaci je v příkladu uvažován dům o 8 podlažích a pro tři stoupačky jednoho vchodu do objektu je navrhován společný systém větrání se Smart-boxy. Variantně je zpracován návrh na decentrální větrání pro třípatrový zděný dům. Srovnáváme investiční a provozní náklady, uživatelský komfort, například ovládání, zabránění přeslechů atd.

SFŽP - aktuální program pro bytové domy

Ing. Martin Kotěra
Současná nabídka dotačních titulů s komplexním řešením včetně VZT, stav žádostí.

Případová studie - Řešení mikrobiologických rizik při výrobě TV

doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal
Vyhláška předepisuje teplotu teplé vody na výtoku u spotřebitele v rozmezí 45 až 60 °C s výjimkou možnosti jejího krátkodobého poklesu v době odběrové špičky. Z hygienického hlediska by teplota teplé vody měla být vyšší než 50 °C. Doporučuje se teplota 55 °C. Tepelná izolace potrubí, která nejsou součástí cirkulačních okruhů a nejsou opatřena ani samoregulačními topnými kabely pro přihřívání se podle TNI CEN/TR 16355 taková potrubí teplé vody izolovat nemusí. Žádné odběrné místo nesmí při podtlaku ve vnitřním vodovodu (způsobeném prasknutím potrubí, uzavřením přívodu vody apod.) umožňovat zpětný průtok do potrubí.

PANELOVÁ DISKUSE autorů předchozích přednášek a zástupců společností FV - PLAST a.s. STIEBEL ELTRON, ZEHNDER a DANFOSS

FV Plast, a.s. vyrábí a dodává špičkové plastové trubky a tvarovky pro rozvody vody, vytápění a chlazení včetně potrubí pro tepelná čerpadla. V sortimentu jsou kromě vícevrstvých trubek z PE-RT a klasického potrubí PPR CLASSIC také kompozitní potrubí STABIOXY a FASER       a nová generace potrubí PP-RCT UNI a HOT. Samozřejmostí je široký sortiment tvarovek pro kompletaci systémů.


STIEBEL ELTRON specialista na elektrické zásobníkové ohřívače vody, elektrické průtokové ohřívače vody, přímotopné konvektory, akumulační kamna, osoušeče rukou, tepelná čerpadla systému vzduch voda a systému země voda, ventilační jednotky a solární zařízení. Dále nabízí kvalitní a technicky vyspělé produkty značky Tatramat.


Společnost Zehnder nabízí - designové radiátory pro koupelny a obytné prostory, systémy řízeného větrání s rekuperací tepla, teplovodní stropní sálavé panely. Kompaktní větrací systém Zehnder řeší systém řízeného větrání, který se stal nepostradatelným díky energetickým rekonstrukcím, zesílené izolaci vnějších stěn bytových domů a stále vzduchotěsnějším oknům a dveřím. Kompaktní větrací systém Zehnder se hodí pro rekonstrukci bytů bez náročných stavebních úprav. Rekuperační jednotka Zehnder ComfoAir 180 se díky svým malým rozměrům (V 56 x Š 68 x H 30 cm) pohodlně vejde do standardní kuchyňské linky, menšího stěnového výklenku v koupelně nebo vestavěné skříně v chodbě.


Danfoss nabízí regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, radiátorové ventily a šroubení pro topné žebříky a designové radiátory, armatury pro vyvážení soustav, prvky pro regulaci teplovodního podlahového vytápění, elektrické topné rohože a kabely, termostaty a zónové ventily, součásti pro hořáky a kotle a další regulační prvky pro regulaci otopných soustav, ohřívače a zásobníky teplé vody. Dále nabízí výrobky pro měření a regulace teploty a tlaku (termostaty, presostaty, snímače teploty a snímače tlaku), průmyslové ventily (elektromagnetické ventily včetně cívky, termostaticky řízené ventily, pneumaticky řízené ventily), stykače a softstartéry (ministykače, stykače, softstartéry), měřiče tepla, výměníky, bytové stanice, kulové kohouty.

Elektrické rozvody a umělé osvětlení

Ing. Karel Dvořáček
Je-li v modernizovaném bytovém domě původní elektroinstalace s vodiči s jádry z Al, pak tato instalace není ze současného pohledu bezpečná a buďto je, nebo se blíží, hranici životnosti, která pro ni byla původně předpokládána; to je 40 let. Při celkové rekonstrukci elektroinstalace zvláště v bytech, je vhodné připravit podmínky pro zavedení prvků inteligence i s výhledem do budoucna.

Stanovení výše plateb do fondu oprav pro BD (metodika a příklady)

Ing. Alena Horáková
Podrobný způsob spočívá ve zpracování veškerých nutných podkladů pro konkrétní dům. Tj. průzkumu stávajícího stavu, zpracování projektu s konkrétním řešením všech detailů, výpočet výkazu výměr na základě projektu a ocenění navržených opatření. Při zjednodušeném způsobu stanovení nákladů na údržbu je možné použít léty ověřenou praxi, která vychází ze životnosti celého domu (předpokládaná je 100 let) a definovaných cyklů údržby jednotlivých funkčních dílů a jejich prvků. Přednáška ukáže metodika hodnocení pro zjednodušený způsob stanovení plateb do fondu oprav.

Financování projektu rekonstrukce bytového domu

Ing. Břetislav Klíma
Co obsahují bankovní nabídka a podporovaný úvěr MMR SFRB Panel2013+? Požadavek na základní dokumentaci žadatele. Komentář příkladů 2 bytových domů Praha a Kladno, investice, úvěrování, dotace a celkové srovnání.