Přihlášení na konferenci

Závazná přihláška na konferenci Rekonstrukce a provoz bytových domů v režimu NZEB 2018 (středa 14. listopadu 2018 / Masarykova kolej, ČVUT, Praha, Praha 6 - Dejvice).

Vložné

  • 1.800 Kč bez DPH
  • 1.700 Kč bez DPH pro členy ČKAIT, ČKA
  • ZDARMA studenti architektury a TZB

Cena konference je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference.
Součástí poplatku jsou náklady na organizaci konference, materiály ke konferenci, občerstvení v průběhu konference a publikace „Modernizace bytových domů k dosažení energetické náročnosti v úrovni budov s téměř nulovou potřebou energie (NZEB)” s obsahem 160 stran s řadou unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce a pro provoz.
Publikace je vydána pouze v nákladu pro účastníky této konference!

Po vyplnění a odeslání údajů se zobrazí potvrzení. Zároveň obdržíte potvrzovací e-mail.

required
required
required
required
required
required
required

Další účastník

Další účastník

Další účastník

Další účastník

Další účastník

required