Program konference

9:00 - 9:30
Registrace
9:30 - 9:40
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., Ing. Petr Bohuslávek
Zahájení
9:40 - 10:20
Ing. Stanislav Toman
Větrání chráněných únikových cest, změny pro rok 2020
10:20 - 11:00
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., VŠB TU Ostrava
Simulace požáru se zaměřením na větrání chráněných únikových cest typu C
11:00 - 11:30
Ing. Martin Pospíšil, PKPO
Výstavba a bezpečnost O2 Universum – nové přístavby největší multifunkční arény v ČR
11:30 - 11:50
Panelová diskuse
11:50 - 12:20
Přestávka
12:20 - 12:50
pplk. Ing. Tomáš Pavlík, GŘ HZS ČR
Nový zákon o požární ochraně, nová kategorizace budov
12:50 - 13:20
Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D., CZB ČR
Zkušenosti s konstrukcí ETICS z hlediska požární bezpečnosti
13:20 - 13:40
Panelová diskuse
13:40 - 14:10
Přestávka
14:10 - 14:40
Ing. Adam Thomitzek, VŠB TU Ostrava
Požární zkouška specifické stavby skladu pneumatik in-situ
14:40 - 15:10
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D., VUT Brno
Simulace evakuace osob v ochraně prioritních měkkých cílů
15:10 - 15:30
Panelová diskuse