Program konference

BLOK LEGISLATIVA
Ing. Miroslav Mareš - předseda AEA-ES o.s
Činnost ES s oprávněním na PENB po roce 2020 zaměřeno na průběžné vzdělávání

Ing. Hana Schvarczová, MPO, Odbor energetické účinnosti a úspor - informace o aktuálním stavu
Legislativní návrh vyhlášky č. 78/2013

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Energetická náročnost budov a kvalita vnitřního prostředí v kontextu evropské a národní legislativy

Panelová diskuse přednášejících z předchozího bloku, odpovědi na dotazy posluchačů v on-line aplikaci
Přestávka
BLOK PRAXE
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Stavební tepelná technika v normových souvislostech

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
ČSN 730331 - upozornění na případné změny, závaznost - změny ukazatelů a jejich povinnost užití

Ing. Tomáš Kupsa
Novela vyhlášky o ENB - přehled změn a popis dopadu do praxe

Panelová diskuse přednášejících z předchozího bloku, odpovědi na dotazy posluchačů v on-line aplikaci
Přestávka
BLOK PŘÍPADOVÁ STUDIE
Ing. Miroslav Čejka
Novela vyhlášky o ENB - budovy s téměř nulovou spotřebou v případových studiích „Komplexní dopad novely vyhlášky č. 78/2013 Sb. v oblasti požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou v případových studiích rodinných, bytových a ostatních budov“

Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Vliv koncepce technických systémů na hodnocení energetické náročnost budovy - vyhláška č. 78/2013 Sb. vs. návrh novely vyhlášky č. 78/2013 Sb

Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
OZE nejčastější užití / kombinace - bilance skutečného využití - náklady na typickou instalaci

Pavel Podruh, Český soběstačný dům
Soběstačný dům se stavebním povolením - informace o projektu, použitých technologií, předpokládaném režimu užívání a sdílení zkušeností z procesu vydání stavebního povolení

Panelová diskuse přednášejících z předchozího bloku, odpovědi na dotazy posluchačů v on-line aplikaci
Přestávka
BLOK DISKUZE - Sdílení zkušeností za více než 10 let

doc. Dr. Ing. Svoboda
Informace o softwaru ENERGIE

Ing. Kupsa Deksoft
Informace o softwaru DEKsoft

Protech
Informace o softwaru PROTECH

Dotazy a diskuze účastníků