Program konference

8:30-9:00
registrace
9:00-11:10
1. blok přednášek
Dagmar Kopačková
zahájení konference
Jiří Cihlář
Rok praxe hodnocení projektů v hodinovém režimu
Karel Kabele
Revize evropské Směrnice o energetické náročnosti budov
Martin Termer, Ivo Petrášek, Wienerberger
Tepelněizolační vlastnosti cihel plněných vatou včetně jejich statických parametrů
Lukáš Sodomka, WILO CS
Potenciální úspory vyplývající z náhrad zastaralých čerpadel
Václav Dědič, Brilon
Dvouzpátečkové plynové kondenzační kotle pro výrazné úspory v kotelnách pro vytápění, VZT a TV; Povinnost automatizace pro kotelny podle nové legislativy
Tibor Jankovič, Ziehl-Abegg
Retrofit – Energetické úspory
Diskuse s přednášejícími
11:10-11:40
Přestávka
11:40-13:30
2. blok přednášek
Jiří Cihlář
Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov v taxonometrii evropské legislativy
Michal Čejka
Podmínky v ČR pro modernizaci budov s nejhoršími energetickými parametry
Robert Vereš, Zehnder
Účinnost a detaily lokálních větracích jednotek pro rezidenční domy
Milan Hlavinka, DEVI
Pasivní domy s fotovoltaikou - optimální topný systém
Martin Bláha, ebm-papst CZ
Ventilátory v proudu času: komplexní pohled na výkon, účinnost a design
Diskuse s přednášejícími
13:30-13:50
Přestávka
13:50-15:50
3. blok přednášek
Tomáš Galęziok
Příprava projektu nové budovy na osazení FVE
Miroslav Marada, ředitel pro strategii a rozvoj společnosti Enesa
Jak na úspory ve veřejné budově s omezenými finančními prostředky - případ základní školy v Klatovech
Jiří Tencar
Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9 - roční vyhodnocení dat
Diskuse s přednášejícími